d
i
s
c
l
a
i
m
e
r
Dit is een van de artikelen die ik in de loop van meer dan dertig jaar in verschillende media heb gepubliceerd. De bedoeling van de artikelen op mijn website is u een representatieve en gevarieerde selectie te bieden uit mijn oeuvre, niet meer en niet minder. Het is niet uitgesloten dat de informatie in dit artikel achterhaald of onjuist is.
De auteur kan dus geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik dat de lezer maakt van de informatie in dit artikel.

Hoewel de artikelen op mijn website openbaar toegankelijk zijn gemaakt, zijn ze auteursrechtelijk beschermd. Gehele of gedeeltelijke overname is alleen mogelijk na voorafgaande toestemming van de auteur en in veel gevallen ook van het tijdschrift waarin ze zijn geplaatst.
d
i
s
c
l
a
i
m
e
r