Wanneer? Wat? En verder...
22 maart 1950 Geboren in Monster.  
1950 Verhuisd naar Den Helder.  
1952 Verhuisd naar Ter Heijde aan Zee, bij Monster.  
1954-1956 Openbare kleuterschool ‘De Haven’ in Monster, later christelijke kleuterschool ‘Irene’ in Ter Heijde aan Zee.  
1956-1961 Openbare lagere school (Willemsschool) in Ter Heijde aan Zee.  
1959 Verhuisd naar Monster.  
1961-1968 Grotius Lyceum, Den Haag (nu Segbroek College).
 • Inderdaad: weleens iets geschreven voor de schoolkrant.
1968 Einddiploma gymnasium β.  
1968-1971 Scheikundestudie aan de TH Delft (nu Technische Universiteit).
Enkele examens gehaald, maar gestopt wegens gebrek aan belangstelling.
 • 1970-1971 en 1972-1976: Lid van de Delftse Studenten Raad (beleidsbepalend orgaan VSSD), eerst voor de Coalitie Centrum-Links, later voor de Afdelings Actie Groepen.
 • 1971-1977: Griffier, annex notulist van de Delftse Studenten Raad.
 • 1976-1977: Notulist van de Raad voor Studentenvoorzieningen.
 • Schrijf weleens stukjes voor Het Orakel van Delft, het verenigingsblaadje van de VSSD, tussen 1976 en 1978 als columnist onder het pseudoniem Z.B.H. Rademakers van Woltersom jr.
1969 Verhuisd naar een kamer in Delft. Binnen Delft nog drie keer verhuisd.
1971-1978 Als composerzetter in dienst van het Handleidingenfonds van de VSSD (Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft).
De baan omvat naast zetwerk ook redigeren. Een zin als ‘De theoretische grondslagen (in waterige oplossing) zijn slechts terloops aangeroerd’ (in het voorwoord van een boek over kwalitatieve anorganische analyse) kon natuurlijk niet zomaar blijven staan.
1 maart 1978 In dienst bij Kluwer Sociaal-Wetenschappelijke Boeken en Tijdschriften.
Na een inwerkperiode in Deventer tewerkgesteld als bureauredacteur bij het (later afgestoten) blad Kantoor en Efficiency in Baarn.
Eind 1978 terug naar Deventer.
 
1979-1983 Redacteur boeken bij Kluwer Sociaal-Wetenschappelijk, dat later Kluwer Bedrijfswetenschappen gaat heten. Ik ben daar de enige redacteur die zich met de ‘vaste’ boeken bezighoudt. De andere redacteuren verzorgen tijdschriften en losbladige boeken.
 • 1980-1986: Penningmeester Werkgroep Stop de N-bom Deventer.
 • In 1983 leer ik mijn partner Astrid kennen. We zijn samen sinds 2-12-1983.
1983-1985 Naast de redactie van de ‘vaste’ boeken doe ik ook de productiebegeleiding, dus de contacten met de zetter, de drukker en de binder.
1986 Het boekenpakket is te veel geworden voor één man. Ik doe nu alleen nog productiewerk.
1 januari 1987 Terugkeer naar de redactie. Krijg bij de Uitgeefgroep Informatica de reeks Leerboeken Informatica onder mijn hoede. Daarnaast word ik eindredacteur van het (later afgestoten) NGI Magazine, het blad van het Nederlands Genootschap voor Informatica.
 • Schrijf incidenteel boekbesprekingen voor het NGI Magazine.
 • 1987-1989: Veilingcommissaris en hoofd nieuwtjesdienst van de postzegelvereniging Philatelica Deventer.
1989 Het maandblad Informatie, tot dan toe alleen gerund door de hoofdredacteur, krijgt er een redacteur bij. Die redacteur word ik. Mijn taak wordt redigeren en coderen van te plaatsen artikelen. Daarnaast stel ik de rubrieken ‘Mededelingen’ en ‘Agenda’ samen en schrijf ik signalementen van nieuw verschenen boeken.
 • Schrijf incidenteel boekbesprekingen en vertaal Engelstalige artikelen voor Informatie.
1989 Astrid is gaan werken in Boxmeer. We verhuizen naar een plaats halverwege Deventer en Boxmeer: Arnhem.
 • 1990-1998: Redacteur van Oost Europa Filatelie, het orgaan van de Filatelistische Contactgroep Oost-Europa.
 • 1991-1999: Eindredacteur van Het Baltische Gebied, het orgaan van de Filatelistische Contactgroep Het Baltische Gebied.
 • 1990: Ik schrijf een reeks van vier artikelen over de postgeschiedenis van Letland en Litouwen voor het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. Daarvoor krijg ik de Leon de Raay-medaille voor de beste wetenschappelijke bijdrage in 1990. In 1992 volgen twee artikelen over Estland.
 • 1992-2002: Opmaakredacteur Baltische Wijzer, het orgaan van de Nederlands-Baltische Vereniging.
 • 1994-1998: Lid van de Arnhemse Klankbordgroep Stationsomgeving namens de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer, afdeling Arnhem.

 • 03-12-1998: Hartinfarct. Als ik terugkom op mijn werk, ga ik vier dagen per week werken. Ik werk niet meer op woensdag.
1993 Kluwer Bedrijfswetenschappen wordt met een paar andere werkmaatschappijen samengevoegd tot Kluwer BedrijfsInformatie. De uitgeefgroep Informatica blijft bestaan.
1995 Wegens teruglopende belangstelling voor vooral het boekenfonds wordt de uitgeefgroep Informatica samengevoegd met de uitgeefgroep Financiën. Ik word ondergebracht bij de bureauredactie van Financiën.
1998 Informatica wordt weer losgekoppeld van Financiën. Wat er nog over is van de uitgeefgroep wordt bij de werkmaatschappij Ten Hagen & Stam ondergebracht en verhuist later naar Den Haag.
Ik vraag overplaatsing naar Financiën aan en krijg het pakket accountancy-losbladigen onder mijn hoede (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, Documentatie rond de Jaarrekening, Compendium voor de Jaarrekening), alsook het Handboek Leasing. De uitgeefgroep wordt later in 1998 een onderdeel van Kluwer Fiscale en Financiële Uitgevers.
1999 Verhuis van de bureauredactie naar de vakredactie en ga het blad Fact begeleiden, een veertiendaagse nieuwsbrief voor financiële managers. Ik schrijf het blad voor de helft vol; voor de andere helft hebben we een heel arsenaal aan externe medewerkers.
 • 11-12-1999: Tweede hartinfarct.
 • 15-08-2000: Bypassoperatie.

 • 2000: Astrid begint een eigen bedrijf.
1 maart 2001 Fact wordt samengevoegd met twee andere nieuwsbrieven tot F&A Actueel, een maandelijkse nieuwsbrief voor financiële managers. Samen met Bianca Minkman doe ik de eindreactie. Ook deze nieuwsbrief schrijf ik voor een groot deel vol. Daarnaast verzorgen we samen F&A Signalen, een nieuwsbrief van één A4tje, die drie maal in de week verschijnt en die de abonnee naar keuze per e-mail of per fax ontvangt.
Gedurende het jaar 2001 doen Bianca en ik ook de eindredactie van EMU & Euro, een nieuwsbrief over de invoering van de euro, in samenwerking met de Rabobank.
 • Naast de artikelen die ik schrijf neem ik voor EMU & Euro ook interviews af.
 • Ik lever ook af en toe artikelen voor het tijdschrift Financials Only en regelmatig voor het AFPWeb, een website voor financiële planners.
1 januari 2003 Als gevolg van een reeks interne reorganisaties, waarbij o.a. dat deel van de voormalige uitgeefgroep Financieel Management waar ik werk, wordt overgeheveld van FiFi (Kluwer Fiscale en Financiële Uitgevers) naar de werkmaatschappij Kluwer Business Media, doe ik vanaf deze datum F&A Actueel alleen; Bianca gaat de website kluwerfinancieelmanagement.nl doen.
 • Ik schrijf af en toe artikelen voor de website kluwerfinancieelmanagement.nl, de opvolger van Financials Only.
 • Vanaf september 2004 draag ik bij aan de rubriek ‘Nieuwslijn’ in de Kamerkrant, het orgaan van de Kamers van Koophandel.

1 december 2004 Als gevolg van een nieuwe reorganisatie doe ik vanaf deze datum ook F&A Signalen alleen.  
1 september 2005 Ik waag de stap naar het zelfstandig ondernemerschap en begin een nieuw leven als freelance tekstschrijver en redacteur.
Sinds ik zelfstandig ondernemer ben, heb ik veel verschillende dingen gedaan, voor verschillende opdrachtgevers:
 • boeken redigeren;
 • ook een enkele keer een boek geredigeerd en helemaal opgemaakt;
 • artikelen schrijven voor tijdschriften;
 • artikelen voor websites redigeren en schrijven;
 • elektronische nieuwsbrieven verzorgen;
 • een tijdschrift redigeren en begeleiden;
 • vragen en antwoorden bij online cursussen op het web zetten.
 • Tussen januari 2007 en februari 2014 heb ik opnieuw F&A Signalen verzorgd, nu als freelancer in opdracht van Kluwer en later Vakmedianet (maar nu wel tweemaal in plaats van driemaal per week). In 2014 wordt de nieuwsbrief opgeheven.
 • Sinds begin 2009 verzorg ik de rubriek ‘Kort nieuws over Litouwen’ in de Baltische Wijzer.
 • Sinds 2009 werk ik mee aan de online encyclopedie Wikipedia. Hier is mijn gebruikerspagina.
2008 We verhuizen. Eerst voor korte tijd naar Harderwijk, daarna naar Emmen.
1 juni 2015 Gepensioneerd.
31 december 2019 Gestopt met mijn bedrijf. Ik ga door met de Baltische Wijzer en Wikipedia, maar doe geen betaalde klussen meer.
14 september 2020 Astrid overlijdt na een korte, hevige ziekte. Ik zal alleen verder moeten.