9 juni 2006

DE ERGSTE ICT-PRODUCTEN


PC World publiceerde onlangs een lijstje met ‘The 25 Worst Tech Products of All Time’. Herbert Blankesteijn, columnist bij Planet Internet, liet dat niet op zich zitten en publiceerde zijn eigen lijstje met flops: ‘Herbert zoekt: De slechtste it-producten aller tijden’ 1). Hij komt trouwens maar tot vier.
Wat me opvalt als ik die negenentwintig mislukkingen doorneem: ze zeggen me niets en die twee die me wel wat zeggen zijn niet de producten waar ik moeite mee heb. Internet Explorer 6 en RealPlayer, nee, zo vreselijk zijn die twee toch niet? Ik kan echt wel ergere opnoemen. Hier is mijn top-vijf:
  1. De tapestreamer
  2. Word for Windows
  3. Corel Presentations
  4. Qemm voor Windows 95
  5. Symantec Antivirus

1. De tapestreamer
In de vroege jaren negentig had mijn vrouw een abonnement op PC Magazine. In 1996 of 1997 ging het blad de deur uit. In de eerste plaats omdat het zich steeds meer richtte op de mensen die het leuk vinden een computer open te schroeven en er dan van alles en nog wat aan te veranderen. Wij behoren niet tot die doelgroep en de artikelen gingen ons dan ook steeds meer boven de pet. De tweede reden: het blad prees consequent de verkeerde producten aan. Een van die producten was de tapestreamer.
Een tapestreamer, dat was je-van-het bij het back-uppen. Elke week een keer de tapestreamer laten lopen, en je hoefde nooit meer bang te zijn dat belangrijke bestanden verloren zouden gaan. Wel, toen we begin jaren negentig een nieuwe computer nodig hadden, was het een uitgemaakte zaak. Er moest en zou een tapestreamer in. PC Magazine was daar zo stellig over.
Dus elke week lieten we trouw de tapestreamer lopen. Het ding had uren nodig om alle bestanden van de harde schijf op een tape te zetten. Prrrrt, prrrrt, prrrrt, urenlang. Vooruit maar, het was voor het goede doel.
Op een kwade dag was het zo ver. Word for Windows startte op, en Windows kwam in actie. ‘Dit programma heeft een ongeldige bewerking uitgevoerd en zal worden afgesloten.’ Keer op keer. Wat was er aan de hand? Was Word for Windows corrupt? Was Windows zelf corrupt? Ach, wat geeft het eigenlijk? We hebben toch een tapestreamer? Die gaat voor ons eventjes keurig de situatie herstellen dat alles het nog deed. We haalden de hele harde schijf leeg en zetten de tapestreamer aan. Prrrrt, prrrrt, prrrrt, urenlang. Na twee uur had hij al vier bestanden teruggezet. Nou ja, dat ding is nu eenmaal langzaam. We gingen naar bed en lieten de tapestreamer aanstaan. De volgende ochtend: prrrrt, prrrrt, prrrrt, maar nog steeds niet meer dan die vier bestanden...
Gelukkig hadden we van alle programma's nog de originele diskettes. En hadden we van belangrijke tekst- en plaatjesbestanden ook een back-up op diskette gemaakt. De tapestreamer is nooit meer aan geweest.

2. Word for Windows
Laatst moest ik een tekst bewerken die bestond uit een groot aantal artikelen uit het Burgerlijk Wetboek met daartussen commentaar. Het leek mij voor een goed onderscheid tussen wettekst en commentaar handig als die wettekst er duidelijk anders uit zou zien dan het commentaar: ingesprongen en in een kleiner lettertype.
Het kostte me uren om dat in Word for Windows voor elkaar te krijgen. De wetteksten bevatten opsommingen. Sommige artikelen hadden een opsomming met cijfers: 1, 2, 3 enzovoorts, en dan binnen die opsomming nog eens een tweede opsomming met letters: a, b, c enzovoorts. Maar bij andere artikelen was het net omgekeerd: een opsomming met letters, en dan daarbinnen weer cijfers.
Het begon al met een conversie. Toen ik het bestand opriep, waren alle letters en cijfers vóór de kantlijn terechtgekomen. Als ik de wetsartikelen selecteerde en liet inspringen, gingen de letters en cijfers niet mee. Integendeel, ze verdwenen radicaal en alle opsommingen begonnen nu op gelijk niveau met de tekst. Als ik er weer ordening in wilde aanbrengen, lukte het nog wel om de opsomming van de eerste orde met cijfers aan te geven en die van de tweede orde met letters. Alleen – als er dan verderop een nieuw wetsartikel kwam, wilde Word doortellen. Dus als artikel 326 de leden 1 t/m 5 had, wilde Word in artikel 327 bij 6 beginnen te tellen. En als lid 1 een subopsomming a, b, c had, wilde Word in lid 2 verder gaan bij d. Meestal kon ik aangeven dat Word opnieuw moest beginnen te tellen, maar af en toe kon dat niet. Dan was de optie ‘Opnieuw nummeren’ grijs. Als het wél lukte, liep je ook nog de kans dat Word met terugwerkende kracht twee opsommingen had samengevoegd. Dan had ik net voor elkaar gekregen dat artikel 327 met lid 1 begon, maar begon artikel 326 ineens met lid 4, omdat in artikel 325 ook een opsomming stond met lid 1 t/m 3.
Om dan maar niet te spreken van wat er gebeurde als het een keer net omgekeerd moest: de opsomming van de eerste orde met letters en die van de tweede orde met cijfers. Dat weigerde Word pertinent.
En dat rampprogramma is dan de standaard bij tekstverwerking...

3. Corel Presentations
Vroeger heette het WordPerfect Presentations; toen Corel WordPerfect had overgenomen, werd dat Corel Presentations.
Met dat programma kon je bijvoorbeeld plaatjesbestanden van het ene formaat omzetten in het andere. Dat ging zo.
Gesteld: je hebt een serie plaatjes van het formaat .bmp in de directory ‘Bitmaps’ staan. Die wil je allemaal omzetten in plaatjes van het formaat .jpg. Je klikt in Presentations op de knoppen ‘Bestand’ en ‘Openen’ en je krijgt de inhoudsopgaaf van de directory ‘Plaatjes’ te zien, want dat is de directory die je als standaarddirectory hebt ingesteld. Nu wandel je naar de directory ‘Bitmaps’ – en die lijkt leeg te zijn, maar Presentations laat standaard alleen maar de .wpg-bestanden zien, dus je moet ook nog even aanklikken dat je ‘alle bestanden’ wilt zien. Dan laad je het eerste .bmp-bestand in en je zegt dat Presentations het moet ‘opslaan als…’. Je moet alleen nog even aangeven dat het niet als .wpg-bestand moet worden opgeslagen in de directory ‘Plaatjes’, maar als .jpg-bestand in de directory ‘Bitmaps’.
Oké, daar zijn we mee klaar. Nu het tweede plaatje. Je klikt op de knoppen ‘Bestand’ en ‘Openen’ en je krijgt de inhoudsopgaaf van de directory ‘Plaatjes’ te zien, want dat is de directory die je als standaarddirectory hebt ingesteld. Nu wandel je naar de directory ‘Bitmaps’ – en die lijkt leeg te zijn, maar Presentations laat standaard alleen maar de .wpg-bestanden zien, dus je moet ook nog even aanklikken dat je ‘alle bestanden’ wilt zien. Dan laad je het tweede .bmp-bestand in en je zegt dat Presentations het moet ‘opslaan als…’. Je moet alleen nog even aangeven dat het niet als .wpg-bestand moet worden opgeslagen in de directory ‘Plaatjes’, maar als .jpg-bestand in de directory ‘Bitmaps’.
En dan het derde bestand. Je klikt op de knoppen ‘Bestand’ en ‘Openen’ en je krijgt de inhoudsopgaaf van de directory ‘Plaatjes’ te zien, want dat is de directory die je als standaarddirectory hebt ingesteld. Nu wandel je naar de directory – nou ja, enzovoortovoort.

4. Qemm voor Windows 95
Qemm voor Windows 95 was ook zo’n succesproduct dat we hebben aangeschaft op aanraden van PC Magazine. Het programma zou Windows 95 helpen bij het geheugenbeheer. Met Qemm kon je veel meer programma's tegelijk laten draaien. Alles zou veel sneller en flitsender gaan, aldus PC Magazine.
Onze verwachtingen waren hooggespannen. Zelf had ik de stille hoop dat WordPerfect 6.0 voor DOS, een programma dat ik geregeld gebruikte, onder Qemm niet meer vast zou lopen, want dat gebeurde onder Windows 95 om de haverklap. Nou, die hoop ging in vervulling – en hoe. WordPerfect 6.0 liep niet meer vast, het weigerde gewoon op te starten.
En verder? Wel, eigenlijk was er geen programma dat lekker liep onder Qemm. ‘Dit programma heeft een ongeldige bewerking uitgevoerd en zal worden afgesloten’ (tussen twee haakjes: een van de stompzinnigste meldingen uit het repertoire van Windows, want waar is een besturingssysteem voor? Precies: om te voorkomen dat programma's ongeldige bewerkingen uitvoeren) – ik had nu een abonnement op die melding. Oké, er waren ook programma's als Windows Paint en Paint Shop Pro, die alleen maar langzamer draaiden. En de computer kon ook niet meer worden afgesloten. Hij bleef hangen op het afsluitscherm. Nou ja, even op de aan/uit-knop drukken, zo erg is dat nu ook weer niet. De rest was erger.
Het heeft me een heleboel moeite gekost om Qemm er weer af te krijgen. Ik was heel trots op mezelf toen dat was gelukt.

5. Symantec Antivirus
Symantec Antivirus kreeg ik als probeerversie cadeau in november vorig jaar bij de aankoop van een nieuwe computer. Ik had al direct ruzie met het programma. Iedere keer als het de harde schijf scande op virussen, besteedde het een hoop tijd aan de map ‘Back-up oude computer’ en vertelde het na afloop vol trots dat daar toch een paar verdachte bestanden in stonden... Nu kende ik die bestanden: het waren onschuldige spelletjes. Maar ik vond het ook onzin dat zo’n virusscanner iedere keer weer een map ging bekijken waar toch niets in verandert. Dus ging ik kijken of het mogelijk was hem die map te laten overslaan. Het was mogelijk, maar ik kreeg het niet voor elkaar. Ik vroeg zelfs aan de helpdesk van Symantec hoe het moest, en die kwamen met een oplossing die ik al had geprobeerd en die niet bleek te werken.
Goed, dat was tot daar aan toe, maar Symantec had ook allerlei rare kuren. Af en toe verhinderde het dat een ander programma opstartte. Zonder te vertellen waarom, zelfs zonder enige melding vooraf. Ik werd gewoon voor het blok gezet. Eerst was Outlook Express het favoriete doelwit. Ik moest de virusscanner uitzetten om Outlook Express te kunnen opstarten. Na een tijdje ging het weer, maar af en toe verwijderde Symantec een mailtje zonder waarschuwing vooraf of melding achteraf. Waren dat dan virusmailtjes? Nee, meestal waren dat volkomen onschuldige nieuwsbrieven waarop ik was geabonneerd.
Toen ik Symantec een keer had geactualiseerd en het programma vervolgens zijn pijlen ging richten op Mozilla Firefox, dat ik alleen nog opgestart kreeg als ik eerst Symantec uitzette, had ik er genoeg van. Symantec ging eraf, en ik kocht een andere virusscanner.

Dat was dus mijn lijstje – en het is vast weer heel anders dan het uwe.

  1. Helaas verdwenen toen de site van Planet Internet verdween. Ook ‘The 25 Worst Tech Products of All Time’ is onvindbaar geworden.

Sijtze Reurich

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦