24 december 2007

BRIDGEN OF KLAVERJASSEN?
DE RAAD VAN STATE WEET HET WELDenk u eens in dat u dol bent op bridgen. U kunt het al heel verdienstelijk. U bent iedereen in uw kennissenkring de baas. Op een gegeven moment realiseert u zich: als ik nóg beter wil leren bridgen, moet ik lid worden van een bridgeclub.
Dus u meldt zich aan bij de plaatselijke bridgevereniging. U wordt eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij het bestuur. U geeft alle bestuursleden een hand en gaat zitten. En dan hoort u de voorzitter zeggen: ‘Het spijt me, meneer, maar u hebt rood haar. Wij hanteren als vaste beleidslijn dat wij geen leden met rood haar aannemen. De meeste van onze leden willen daar niet tegenaan kijken. Dat heeft een religieuze achtergrond. De meeste van onze leden zijn van mening dat rood haar strijdig is met de bedoelingen die de Heer met onze vereniging heeft. U moet dat niet persoonlijk opvatten, hoor. Ook roodharigen hebben een functie in Gods wereldordening. Maar beslist niet in onze vereniging. Althans niet als bridgers. Maar à propos, roodharigen mogen sinds vorig jaar wel donateur worden van onze vereniging. Hebt u daar soms belangstelling voor. Niet? Dat spijt ons. Dan wensen wij u verder een prettige avond.’
U weet niet wat u hoort. Het is waar, u hebt rood haar. U bent daar als kind wel eens mee gepest, maar de laatste keer was toch al twintig jaar geleden. Eigenlijk staat u er nooit bij stil dat u rood haar hebt. U besluit het niet te nemen, en dient een aanklacht wegens discriminatie in tegen de plaatselijke bridgeclub.
En wat zegt de rechter? ‘Meneer, waar maakt u zich eigenlijk druk over? Inderdaad, als roodharige mag u geen lid worden van de bridgevereniging. Maar dat is toch geen ramp? U kunt wel lid worden van de plaatselijke klaverjasvereniging. Toevallig weet ik dat die wél roodharigen als lid toelaat.’

Een absurd verhaal? Natuurlijk. Maar vergelijk het eens met het volgende nieuwsbericht. Dat is helemaal echt.

Raad van State: toch subsidie voor SGP
Den Haag (5 december) - Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken moet de SGP alsnog subsidie geven over vorig jaar. Dat heeft de Raad van State bepaald. Het hoogste bestuursorgaan van Nederland vernietigt daarmee een vonnis van de Haagse rechter. Die had bepaald dat de SGP geen recht meer had op subsidie, omdat vrouwen geen politieke functie mogen bekleden.
De zaak was aangezwengeld door het Clara Wichmanninstituut, dat opkomt voor de rechten van vrouwen. De organisatie beriep zich daarbij op het Vrouwenverdrag van de VN over gelijke behandeling. Maar volgens de Raad van State is het belangrijk dat een partij haar gedachtegoed kan uitdragen, ook als dat afwijkt van de heersende opvattingen. Bovendien zegt de Raad dat vrouwen in Nederland lid kunnen worden van een andere partij, waar ze wel functies kunnen bekleden.
De SGP toonde zich opgelucht over de uitspraak.


De tekst is ontleend aan de website van de Wereldomroep. De cursivering is van mij.

Een politieke partij hoeft dus geen vrouwen als volwaardig lid toe te laten. Mag een organisatie ook homo's, katholieken, islamieten, roodharigen of linkshandigen weigeren als volwaardig lid? Het lijkt mij dat dit arrest daarvoor alle ruimte biedt. Dit arrest levert niet bepaald een positieve bijdrage aan onze rechtsstaat.

Sijtze Reurich

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦