Omslag van de inaugurale rede van prof. J.G. Wissema, uitgesproken op 29 oktober 19821
2
3
4
5
6
7
8
9
10