(Het Baltische Gebied, 15 december 2010)

Disclaimer

HET DUITSE CONSULAAT LET OP DE KLEINTJES


De Duitse havenstad Memel kwam na de Eerste Wereldoorlog als mandaatgebied onder beheer van Frankrijk. Op 15 januari 1923 namen de Litouwers de stad bij verrassing in en dwongen de Fransen te vertrekken. Tot in 1939 was de stad Litouws.

Afbeelding 1 geeft een kaartje van het gebied.


■ Afbeelding 1 (ontleend aan Wikipedia)

Dat nam niet weg dat de bevolking zich Duits bleef voelen en dat de meeste handel van Memel met Duitsland plaatsvond. Het is dus niet vreemd dat Duitsland een consulaat in Memel had.
Hoe onderhield dat consulaat de contacten met het moederland? Dat blijkt uit de brief van afbeelding 2, die op 6 november 1937 is verstuurd naar Berlijn.

■ Afbeelding 2

Voor de duidelijkheid is in afbeelding 3 nog eens het stempel van het ‘Deutsches Generalkonsulat in Memel’ weergegeven.

■ Afbeelding 3

Het consulaat had in Litouwen geen portvrijdom, maar in Duitsland wel. Dus had het consulaat een koerier in dienst, die de brieven naar Tilsit in Oost-Pruisen bracht, de dichtstbijzijnde grotere Duitse plaats. Daar werden de brieven portvrij met de post meegegeven, zoals blijkt uit het stempel ‘Frei durch Ablösung Reich’.
Er is een hoop aan te merken op het Duitsland van de tijd tussen de twee wereldoorlogen, maar het land lette op de kleintjes.

Sijtze Reurich

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦