(Het Baltische Gebied, juni 2006)


Disclaimer

NERINGA EN NERINGA 2


Voor de kust van Litouwen ligt een landtong, die in het Nederlands officieel de Koerse Schoorwal heet, maar waarschijnlijk bekender is onder zijn Duitse naam: de Kurische Nehrung. In het Litouws heet de landtong Kuršiu Nerija.

Het gebied heeft een interessante geschiedenis. Het noordelijk deel van de schoorwal hoort bij het Memelgebied. Ooit was het Duits, maar na de Eerste Wereldoorlog stond het gebied een tijdlang onder Frans bestuur. In 1923 nam Litouwen het over. In 1939 dwong Duitsland Litouwen het gebied terug te geven. Tot ver in de Tweede Wereldoorlog was het gebied Duits, maar in 1944 werd het veroverd door Sovjettroepen. Het werd teruggegeven aan (de Sovjetrepubliek) Litouwen.

  Litouwse of Russische naam oude Duitse naam

De Kurische Nehrung
(bron: Duitse Wikipedia)
Smiltynė Sandkrug
Alksnynė Erlenhain
Juodkrantė Schwarzort
Pervalka Perwelk
Preila Preil
Nida Nidden
Морское (Morskoje) Pillkoppen
Рыбачий (Rybatsji) Rossitten
Лесной (Lesnoj) Sarkau

Het zuidelijk deel hoorde bij Oost-Pruisen. Het ligt op ongeveer 40 kilometer afstand van Königsberg. Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebied rond Königsberg bij de Sovjetrepubliek Rusland gevoegd. Daar hoorde het zuidelijk deel van de schoorwal ook bij. Königsberg werd Kaliningrad en alle plaatsen in het Kaliningrad Oblast kregen een nieuwe Russische naam. Die namen hadden doorgaans niets te maken met de oude Duitse naam. De namen van de drie plaatsjes in het Russische deel van de Koerse Schoorwal lijken er ook totaal niet op.

Van het Litouwse deel behoort Smiltynė tot de gemeente Klaipėda. Klaipėda, het vroegere Memel, is de stad aan de overkant van de smalle geul die de landtong van het vasteland scheidt. Alle andere plaatsjes: Alksnynė (dat overigens alleen maar uit een handjevol huisjes bestaat), Juodkrantė, Pervalka, Preila en Nida, vormen al sinds 1961 samen de gemeente Neringa. Het Litouwse deel van de landtong heeft twee postkantoortjes: in Juodkrantė en Nida. Tussen de twee wereldoorlogen had ook Preila enige tijd een postkantoor, maar nu niet meer.

In mei van dit jaar ben ik op de Koerse Schoorwal geweest. Ik heb al mijn filatelistische vrienden een kaart gestuurd vanuit hetzij Juodkrantė, hetzij Nida. Aan mezelf heb ik ook twee kaarten gestuurd. Hier is de kaart uit Nida:


Het postkantoortje bevindt zich op Taikos gatvė 13 en geldt als het hoofdpostkantoor van Neringa. In het stempel staat Neringa zonder toevoeging. Dit is Neringa b; er bestaan ook stempels met de kenletters a en c.
En hier is de kaart uit Juodkrantė:


In dit stempel staat Neringa 2, kenletter a. Het adres is Kalno gatvė 5A. Het postkantoortje heeft maar één loket; ik ben er binnen geweest. Toch bestaat er ook nog een stempel Neringa 2 met kenletter b.
Een interessante bijzonderheid is trouwens dat het stempel verkeerd stond ingesteld. Er staat 2005-05-16. Ik weet toch heel zeker dat ik er op 16 mei 2006 was.

Sijtze Reurich

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

KANTTEKENING. Voor deze webversie van het artikel heb ik een passage over de geschiedenis van het gebied en een tabelletje met de huidige en de oude namen van de plaatsen op de schoorwal toegevoegd.