(F&A Actueel, november 2002)


Disclaimer

HORECAONDERNEMERS ZIJN BUREAUCRATIE BEU


Horecaondernemers zijn de bureaucratie beu. Koninklijke Horeca Nederland vraagt de politieke partijen de administratieve lastenverlichting nu serieus in de verkiezingsprogramma's op te nemen.

Directeur Jeu Claes: ‘Ik krijg steeds meer signalen van ondernemers die overwegen te stoppen met hun horecabedrijf.’ De kosten voor de administratie kunnen voor een horecaondernemer oplopen tot dertigduizend euro. Van alle midden‑ en kleinbedrijven vullen de horecaondernemers de meeste formulieren in. De administratieve lasten in de horeca zijn bijna vier keer zo hoog als bij een gemiddeld bedrijf. Bovendien zijn ze vorig jaar nog eens met 6,8 procent gegroeid.

Volgens Claes moet serieus gekeken worden naar de noodzaak van de 140 wetten waaraan horecaondernemers nu moeten voldoen. En niet te vergeten de vaak tegenstrijdige voorschriften. Het VNO‑NCW‑blad Forum gaf in het nummer van 13 juni 2002 een reeks vermakelijke voorbeelden. Een caféhouder in Maastricht kreeg bijvoorbeeld van de brandweer te horen dat de deuren van het café naar buiten open hoorden te gaan. Dan zijn de bezoekers bij een calamiteit gauw buiten. De politie verklaarde echter even stellig dat de deuren naar binnen open moesten. Dat beperkt de geluidsoverlast. Bouw‑ en Woningtoezicht wilde al evenmin dat de deuren over het trottoir zouden zwaaien. Ere wie ere toekomt: de Maastrichtse brandweer was bereid tot een compromis. Tijdens het carnaval moesten de deuren naar buiten opengaan, buiten carnavalstijd mochten ze ook naar binnen open.
‘Horecamensen willen ondernemen, mensen gastvrij ontvangen. Ze runnen geen administratiekantoor voor de overheid,’ aldus Claes.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦