(F&A Actueel, maart 2004)

Disclaimer

GEMEENTEN PAKKEN TERRASJES


De gemeenten zijn momenteel bezig met een campagne om de landelijke politiek ertoe te bewegen de voorgenomen afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting niet door te zetten. Tegelijk hebben ze een commissie in het leven geroepen om te kijken of er mogelijkheden zijn voor een vervangende lokale belasting (zie F&A Actueel van februari, blz. 16).

Het lijkt erop dat ze zelf al iets gevonden hebben. Het vakblad Misset Horeca keek naar de tarieven voor een terrasvergunning en de precariorechten in honderd gemeenten. De kosten die een ondernemer moet maken om een paar tafeltjes en stoeltjes buiten te zetten stijgen dit jaar gemiddeld met 12,5 procent. Wat de terrasvergunning betreft is de gemeente Rijswijk de koploper. Het aanvragen van zon vergunning kostte in 2003 nog 7,60 euro, dit jaar gaat het 95,– euro kosten. Dat is een stijging van 1150 procent.

Een vergunning is echter niet de grootste kostenpost voor de horecaondernemer. De meeste gemeenten heffen precariorechten op terrasjes. Ook deze tarieven zijn opgeschroefd. Zo verhoogde Zwolle de prijs voor een vierkante meter terras van 1,26 euro naar 4,50 euro (+281 procent) en Zutphen van 2,50 euro naar 5,47 euro (+118,8 procent). De duurste gemeenten worden Muiden, waar een terrasje van 25 vierkante meter de ondernemer 3375,– euro per halfjaar gaat kosten, en Amsterdam, waar voor zon terrasje 2021,20 euro moet worden neergeteld.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦