(flaptekst bij Het micromillennium: De macht van het kleine van Christopher Evans, voorjaar 1981)


Disclaimer

HET MICROMILLENNIUM


Een vierentwintigurige werkweek – pensionering met vijftig jaar – een perfect lopend betalingsverkeer zonder geld – een voordeur die alleen opengaat voor de rechtmatige bewoner – een auto die automatisch afremt bij het naderen van een obstakel – een complete bibliotheek opgeslagen in de ruimte die nu één boek inneemt – dat zijn slechts enkele zaken die nu nog verzinsels van een sciencefictionschrijver lijken, maar rond het jaar 2000 een vanzelfsprekend onderdeel zullen uitmaken van ons dagelijks leven.
Al deze ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt door de computer, en in het bijzonder door de geminiaturiseerde variant daarvan, de microprocessor. De microprocessor bestaat nog maar heel kort, maar de ingrijpende gevolgen zijn nu al voelbaar.
Met de komst van de microprocessor is een ontwikkeling begonnen die niet meer te stoppen is: de Computerrevolutie. De gevolgen zullen ingrijpender zijn dan die van de Industriële Revolutie in de negentiende eeuw. Economie, politiek, onderwijs, religie zelfs – er is in onze maatschappij geen sector te vinden waar de Computerrevolutie niet voelbaar zal worden.

In dit boek wordt een poging gedaan om de gevolgen van de Computerrevolutie te inventariseren. Die gevolgen zijn niet allemaal even positief, maar de auteur concludeert toch dat de mensheid per saldo beter af zal zijn met de computer.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

KANTTEKENING. Tussen 1981 en 2000 moet er toch iets verkeerd zijn gegaan...