(Fact, 8 maart 2000)


Disclaimer

SPOOKFACTUREN


Het Benelux-Merkenbureau, het Amsterdamse merkenbureau Shield Mark, de Stichting Eerlijk Zaken Doen en enkele Kamers van Koophandel zijn eind februari bedolven onder meldingen van ‘spookfacturen’. Honderden ondernemers hebben rekeningen in de bus gekregen met het verzoek te betalen voor de registratie van een merk. Per merk berekent de afzender ‘Bureau Merken Publicatie’ ƒ 861,60.

‘Wij hebben meer dan achthonderd meldingen gekregen,’ vertelt S. Laros van het Benelux-Merkenbureau. ‘Ook de Stichting Eerlijk Zaken Doen en enkele Kamers van Koophandel zijn platgebeld.’

Geen verplichting tot betaling
Het Benelux-Merkenbureau, de officiële instantie voor de registratie van merken in de Beneluxlanden, heeft niets te maken met het merkenbureau dat op de factuur staat. Wel heeft dat ‘merkenbureau’ enkele officiële gegevens uit de publicaties van het Benelux-Merkenbureau overgenomen. Op de factuur wordt de internetsite www.imguide.com genoemd. Die site was gelieerd aan drie bedrijven: Netcom.ltd, Infocom en Infonet.ag, maar is inmiddels waarschijnlijk uit de lucht. De redactie van Fact kon althans geen contact krijgen.
Het Benelux-Merkenbureau en de Stichting Eerlijk Zaken Doen krijgen jaarlijks meldingen over vergelijkbare spookfacturen van deze bedrijven, maar nog niet eerder in deze omvang. ‘Op een gegeven moment kregen we zestig meldingen per uur binnen,’ aldus Laros. De Stichting Eerlijk Zaken Doen zette op het hoogtepunt van de golf telefoontjes het antwoordapparaat aan met het advies vooral niet te betalen.
‘De brief en de acceptgiro bevatten zo weinig informatie en ogen zo officieel dat veel klanten van ons denken dat ze verplicht zijn te betalen. Het is pure oplichting,’ zegt B. Kist, mededirecteur van Shield Mark.
Wie ten onrechte heeft betaald, kan contact opnemen met de Stichting Eerlijk Zaken Doen. Meer informatie is te vinden op www.vno-ncw.nl/criminaliteitsbeheersing.

Valse rekening licenties Office
De Automatisering Gids van 7 januari 2000 maakt melding van een andere variant op het thema ‘spookfactuur’. Per e-mail meldt zich een persoon die zegt te spreken namens de Business Software Alliance (BSA), het platform tegen het illegaal gebruik van software. Hij constateert dat het ontvangende bedrijf illegaal gebruikmaakt van de Microsoft-suite Office 97 en stelt een schikking voor. Als het bedrijf ƒ 250 overmaakt, is het gebruik voortaan legaal.
De BSA werkt niet op deze manier, en Microsoft ook niet. Microsoft heeft inmiddels, net als een aantal slachtoffers, zijn beklag gedaan bij de Economische Controledienst.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

KANTTEKENING. De Stichting Eerlijk Zaken Doen is inmiddels ter ziele. Wie meer informatie wil over spookfacturen of er zelf het slachtoffer van is geworden, kan terecht bij het Steunpunt Acquisitiefraude: www.fraudemeldpunt.nl.