(Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, april en mei 1992)
◄ Vorige pagina  Dit artikel is verdeeld over achttien webpagina’s.  Volgende pagina ►Disclaimer

ESTLAND – EEN NIEUW BEGIN VOOR EEN KLEINE NATIE


In 1990 werd in Philatelie in twee artikelen aandacht besteed aan de (post)geschiedenis van Litouwen en Letland. 1 Die serie wordt nu afgerond met een artikel over de derde Baltische republiek: Estland, geschreven door dezelfde auteur, Sijtze Reurich uit Arnhem.

De titel van de bijdrage over Letland (Letland, land tussen hamer en aambeeld) zou ook heel geschikt zijn geweest voor dit artikel over Estland. Net als de Letten zijn de Esten gedurende vele eeuwen overheerst door andere volken: de Duitsers, de Zweden en de Russen. Slechts twintig jaar lang was Estland een onafhankelijke staat. Toch is gebleken dat de Esten die periode nog niet vergeten zijn. Zodra de repressie in de Sovjet-Unie verminderde, koerste de Sovjetrepubliek Estland onopvallend maar vastberaden aan op herstel van de onafhankelijkheid. Enkele maanden geleden werd dit streven met succes bekroond.


Bij het kaartje: De streeplijn geeft de grens van het onafhankelijke Estland aan; de stippellijn de grens tussen de vroegere Russische gouvernementen Estland en Lijfland. De groen gearceerde stukken zijn de gebieden die Estland in 1944 aan Groot-Rusland moest afstaan


■ Afbeelding 1. Deze foto van omstreeks 1912 laat een paardentram in Reval (de oude naam voor Tallinn) zien. Aan de zijkant staat de bestemming van de tram in drie talen: Russisch, Duits en Estisch. De foto is afkomstig uit het boek Estland, ferne Welt van Kurt von Wistinghausen, waarin een Baltische Duitser terugkijkt op zijn jeugd (Verlag Urachhaus, Stuttgart, 1971)

Noot
  1. ‘Litouwen: filatelie van een rebelse Sovjetrepubliek’, Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, juli/augustus en september 1990; ‘Letland: land tussen hamer en aambeeld’, Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, november en december 1990.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18