(Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, april en mei 1992)
◄ Vorige pagina  Dit artikel is verdeeld over achttien webpagina’s.  Volgende pagina ►Disclaimer

Post tijdens de Duitse bezetting
In de begintijd van de Duitse bezetting werden in veel plaatsen die door de Duitsers waren ingenomen, eigen postzegels uitgegeven.


■ Afbeelding 69. Een van de vele opdrukken die tussen 10 juli 1941 en 12 augustus 1941 in Elva vervaardigd zijn

In Elva waren dat Sovjetpostzegels met de opdruk Eesti Post (afbeelding 69). De hele voorraad van het plaatselijke postkantoor werd van die opdruk voorzien, maar ook postzegels in handen van het publiek werden op verzoek overdrukt. Het gevolg is dat de opdruk op meer dan honderd verschillende zegels bekend is. (Welke lezer heeft nu nog de illusie dat hij Estland compleet kan krijgen?)
De zegels van Otepää (2 stuks, met een wapenschild in de Estische kleuren blauw, zwart en wit) hebben een toeslag voor de opvang van vluchtelingen (afbeelding 70).


■ Afbeelding 70. Een van de twee zegels van Otepää (uitgegeven 22 juli 1941; geldig tot 25 augustus 1941), hier op een brief naar Viljandi

In Pärnu werden Sovjetzegels voorzien van de opdruk Pernau 8. VII 1941, zijnde de datum waarop de stad in Duitse handen viel (afbeelding 71). Van deze zegels zijn twee oplagen gedrukt; de tweede oplage is nooit postaal gebruikt.
De drie zegels van Tartu laten het Estische wapen en het Duitse hakenkruis zien (afbeelding 72). De zegels zijn in twee oplagen gedrukt, eerst op dik, later op normaal papier. Oorspronkelijk alleen voor Tartu bedoeld, werden ze door andere plaatsen overgenomen; tussen augustus en december 1941 waren ze in het hele land verkrijgbaar.

Ik heb me hier beperkt tot de vier meest professionele uitgiften. Er zijn er meer. Er bestaan ook zegels die geheel en al het product waren van particulier initiatief, zoals de ‘provisorische uitgifte’ van Rakvere. Omdat ze niet zijn uitgegeven door een officiële instantie, kunnen ze niet als postzegels worden beschouwd en horen ze in een verzameling hooguit op de ‘curiosa’-bladzijde thuis.
De Estische postdienst hernam zijn werkzaamheden in de laatste dagen van augustus, toen Tallinn gevallen was. Op 22 september werd een serie van zes zegels met toeslag voor de wederopbouw van Estland uitgegeven. De zegels laten Estische architectuurmonumenten zien (afbeelding 73).
■ Afbeelding 71. Opdruk, vervaardigd in Pärnu, 16 augustus 1941. Deze zegel behoort tot de eerste oplage
■ Afbeelding 72. Nooduitgifte voor Tartu. De eerste oplage van de serie (drie stuks) is van 7 augustus 1941
■ Afbeelding 73. Brug in Dorpat (Tartu); een van de zes zegels die op 22 september 1941 door de Estische PTT zijn uitgegeven. Het zou tot 1 oktober 1991 duren voor er weer een Estische zegel uitkwam

Vanaf 1 december 1941 namen de Duitsers geleidelijk de postdienst over. De Estische zegels werden vervangen door Duitse zegels met opdruk OSTLAND (afbeelding 74). Deze zegels waren geldig in Estland, Letland, Litouwen en Wit-Rusland. Daarnaast mochten tot medio 1942 ook Duitse zegels zonder opdruk worden gebruikt. In april 1942 begon de Deutsche Post Ostland officieel haar werkzaamheden. Daarnaast functioneerde ook een Deutsche Dienstpost Ostland, die naast dienstpost ook post van particulieren van en naar Duitsland vervoerde (afbeelding 75).


■ Afbeelding 74. Drukwerkkaart van het Bureau voor de Statistiek te Tallinn naar Krabi, 6 augustus 1943, gefrankeerd met een Ostland-zegel in het laagste tarief: 3 Pfennig


■ Afbeelding 75. Brief van Reval (Tallinn) naar Berlijn, vervoerd via de Deutsche Dienstpost Ostland, 7 april 1942. Stempel van de Generalkommissar in Reval. Het kruis over de voorzijde van de brief was verplicht (controle op deviezen en verborgen boodschappen)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18