(Het Baltische Gebied, december 2008)
◄ Vorige pagina  Dit artikel is verdeeld over veertien webpagina’s.  Volgende pagina ►


Disclaimer

1939: MEMEL TERUG NAAR DUITSLAND


Op 22 maart 1939 willigde Litouwen een Duits ultimatum in en verklaarde zich bereid het Memelgebied terug te geven aan Duitsland. Nog dezelfde dag verscheen een serie van vier postzegels. Vier Litouwse zegels werden overdrukt met een elandsgewei en de tekst ‘Memelland ist frei’. Hoewel het officieel geen postzegels waren, waren ze de volgende dag te koop op een aantal postkantoren en mochten ze een week lang voor frankering worden gebruikt.

In afbeelding 1 ziet u de vier zegels samen op een brief.


■ Afbeelding 1. Brief van Šilutė naar Berlijn, 23 maart 1939, filatelistisch gefrankeerd met de volledige opdrukserie die de dag tevoren uitgegeven was. Werner Schüler, de geadresseerde, was een postzegelhandelaar

Die datum 22 maart 1939 heeft mij altijd gefascineerd, en niet alleen omdat ik op 22 maart 1950, precies elf jaar later, geboren ben. Wat ik moeilijk kan geloven, is dat zo’n serie in één dag gemaakt is. Ga maar na, de makers moeten in één dag gezorgd hebben:
  • dat ze postzegels hadden;
  • dat ze een opdruk hadden ontworpen;
  • dat ze een drukplaat hadden gefabriceerd;
  • dat ze de postzegels hadden overdrukt;
  • dat ze een distributie-apparaat hadden opgezet;
  • dat hun product publiciteit had gekregen.

Dat ook dat laatste gelukt is, blijkt wel uit een brief die ik onlangs heb bemachtigd. Die laat zien dat op dezelfde dag in Duitsland al bekend was dat er nieuwe postzegels waren! Die brief (afbeeldingen 13 en 14) komt verderop in dit artikel nog ter sprake.
Naar aanleiding van die brief besloot ik eens te proberen of ik kon achterhalen wie de geheimzinnige makers van de zegels zijn geweest. En wat ik ook graag wou weten: was het echt een spontane actie van een paar lieden die op het idee kwamen: ‘Kom, laten we eens een paar postzegels maken om de terugkeer van Memel te vieren’? Dat heb ik namelijk nooit willen geloven.
Maar laat ik beginnen met een korte schets van de historische achtergrond.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14