(Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, november en december 1990)
◄ Vorige pagina  Dit artikel is verdeeld over zestien webpagina’s.  Volgende pagina ►Disclaimer

De Wendensche Kreis
In enkele landelijke gebieden in Rusland waren lokale postdiensten actief. Deze gaven ook vaak eigen postzegels uit (de verzamelnaam is zemstvozegels). Deze zegels werden alleen gebruikt voor het briefverkeer binnen het district, voor het vervoer van de brieven van boerderij naar boerderij. Op het platteland bezorgde de officiële postdienst toen namelijk nog geen post; die moest worden opgehaald op het dichtstbijzijnde postkantoor.
Ook in Letland was een gebied met een lokale postdienst: het district Wenden (Lets: Cēsis; afbeelding 16), ofwel de Wendensche Kreis. Dat stond ook op de eigen zegels die deze postdienst uitgaf (afbeeldingen 17 en 18); het is natuurlijk vrij spectaculair Duitse teksten aan te treffen op Russische zegels. De brieven in de Kreis werden meestal rechtstreeks aan de postbode meegegeven en later op zijn ronde door hem bezorgd. Ze kwamen dus maar zelden langs een postkantoor en werden niet met een
stempel, maar met de pen vernietigd. Een brief binnen de Kreis kostte twee kopeken (een koopje, want een normale lokale brief kostte drie, een binnenlandse brief zelfs zeven kopeken). Een brief naar bestemmingen buiten de Kreis was minder voordelig: naast 2 kopeken aan lokale zegels moest men het volle bedrag voor een binnenlandse (of internationale) brief plakken, tenzij men zelf naar het postkantoor ging natuurlijk. Toch zijn zulke brieven bekend.
■ Afbeelding 16. Gezicht op de stad Cēsis (Wenden). Zegel van 18 november 1928

■ Afbeelding 17. Pakketzegel van de Wendensche Kreispost (uitgegeven in 1863). Voor pakketten was het tarief overigens 4 kopeken

■ Afbeelding 18. Zegel van de Wendensche Kreispost, 1875. In de ovaal het wapen van het district Wenden

De Kreispost was actief tussen 1862 en 1903. De zegels zijn meestal tamelijk prijzig, zeker op brief.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16