(Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, november en december 1990)
◄ Vorige pagina  Dit artikel is verdeeld over zestien webpagina’s.  Volgende pagina ►Disclaimer

Sovjet-Letland: verzamelmogelijkheden
De Sovjet-Unie is geen populair verzamelgebied, en heeft het gezien haar uitgiftebeleid (meer dan 100 zegels per jaar!) daar dan ook wel naar gemaakt.
Wie Letland verzamelt, houdt meestal op bij het jaar 1940; sommige verzamelaars gaan nog door tot en met de Koerland-zegels van 1945. Maar toch kan ook de periode daarna een interessante collectie opleveren.
Verzamelmogelijkheden zijn de zegels met Letse motieven (in de illustraties bij dit artikel zijn er enkele afgebeeld) en de talloze enveloppen met ingedrukt zegel en een tekening van een bouwwerk of bekend persoon uit Letland (afbeeldingen 67 en 68). Er bestaan ook enveloppen zonder ingedrukt zegel met zo'n afbeelding; die zijn door de Letse in plaats van de centrale PTT uitgegeven (afbeelding 69).


■ Afbeelding 69. Envelop uitgegeven door de Letse PTT, met een tekening van de brug bij Sigulda. De envelop is op 13 mei 1960 na het plakken van een postzegel aangetekend verzonden van Saulkraste naar Rīga


■ Afbeelding 70. Een ‘exilzegel’, waarvan afbeelding en tekst voor zichzelf spreken. De zegel is in 1985 uitgegeven door een Letse emigrant in Nottingham (Engeland)

Overigens zijn veel prentbriefkaarten in de Sovjet-Unie, ook die met stads- en dorpsgezichten, voorzien van een ingedrukt zegel. Men kán ze natuurlijk verzamelen, maar het eind is hier wel een beetje van zoek.

Wie pioniersarbeid wil verrichten, kan zich storten op de tweetalige stempels die in Letland worden gebruikt. Er is nog heel weinig onderzoek naar verricht.

En dan nog een verzamelmogelijkheid die ons naar de rand van de filatelie voert, of misschien zelfs eroverheen. Baltische emigranten uit alle drie de republieken hebben sluitzegels uitgegeven met patriottische motieven. De Letten waren hierbij het meest actief. Deze ballingschaps- of exil-zegels (die dus géén postzegels zijn) worden door sommige Balticum-enthousiasten ook wel verzameld (afbeelding 70).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16