(Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, november en december 1990)
◄ Vorige pagina  Dit artikel is verdeeld over zestien webpagina’s.  Volgende pagina ►Disclaimer

Tot slot
In mijn artikel over Litouwen heb ik wat voorbeelden laten zien van enveloppen met patriottische motieven zoals die de laatste tijd door de Litouwse PTT worden uitgegeven. De lezer verwacht misschien nu soortgelijke voorbeelden uit Letland. Helaas: die zijn er niet. Het is merkwaardig genoeg niet de Letse, maar de centrale PTT die inspeelt op het nieuw ontwaakte nationaal gevoel in Letland. Het aardigste voorbeeld is afbeelding 71: een envelop ter gelegenheid van het Algemeen Lets Zangfestival in oktober 1990.

Voor ons filatelisten, maar meer nog voor de Letten zelf, is het te hopen dat het niet bij deze bescheiden envelop blijft.


■ Afbeelding 71. Envelop ter gelegenheid van het Algemeen Lets Zangfestival in oktober 1990. In de achtergrond is de vlag van het onafhankelijke Letland (purper-wit-purper) verwerkt. Het dundoek mag sinds begin 1989 weer gebruikt worden. De bijgeplakte postzegel is gewijd aan Rīga en laat onder andere het Vrijheidsmonument zien (zie ook afbeelding 28). De zegel behoort tot een serie die is gewijd aan de hoofdsteden van alle Sovjetrepublieken en is uitgegeven op 18 januari 1990. Nog maar vijf jaar geleden zou het ondenkbaar zijn geweest, het Vrijheidsmonument op een Sovjetpostzegel


■ Afbeelding 72. Als toegift een brief van Pytalovo naar Marupe in Letland, 19 maart 1982. Pytalovo is de vroegere Letse stad Abrene (of Jaunlatgale), die thans in de Russische provincie Pskov ligt. Op de envelop een tekening van het Kremlin van Pskov, de hoofdstad van de provincie. Een Russisch bouwwerk is wel iets heel anders dan de gebouwen in Letland!

Sijtze Reurich, Arnhem

Literatuur

Handboeken
Er is een ‘Lettland-Handbuch’:
  • Harry von Hofmann, Lettland: Handbuch Philatelie und Postgeschichte, Teil I, Teil II/III und Teil V, Harry von Hofmann Verlag, Hamburg, 1988.

Een vierde deel is gepland, maar omdat er onenigheid lijkt te zijn tussen de samenstellers is de verschijning dubieus.
Een boek over de postgeschiedenis van Letland van de hand van V. Marcilger, N. Jākimovs e.a. is in de maak.

Tsaristische periode
Voor de tsaristische periode zijn de volgende boeken bruikbaar:
  • Harry von Hofmann, Baltische Postorte, 1858-1916, Harry von Hofmann Verlag, Hamburg, 1986.
  • A.V. Kiryushkin en P.E. Robinson, Russian postmarks, an introduction and guide, J. Barefoot Ltd., 1989.

Geschiedenis
  • Ādolfs Bļodnieks, The undefeated nation, Speller & Sons, New York, 1960.
  • Encyclopaedia Britannica.
  • Martin van den Heuvel, Speelbal der grote mogendheden, Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage, 1986.
  • Georg von Rauch, The Baltic States: The years of independence 1917-1940, University of California Press, Berkeley/Los Angeles, 1974.

Tijdschriften
De Nederlandse bladen Het Baltisch Gebied en Oost Europa Filatelie publiceren regelmatig over de Letse filatelie. Het Duitse blad Philatelia Baltica is helaas ter ziele. De Latvian Philatelic Society in Canada geeft een blad Krājējs (‘De Verzamelaar’) uit met artikelen in het Lets en Engels. Het blad besteedt onevenredig veel aandacht aan randgebieden als de ‘exilzegels’.


KANTTEKENING. Ten opzichte van de oorspronkelijke artikelen heb ik hier en daar iets in de tekst veranderd of aangevuld. Afbeeldingen 1, 68 en 71 zijn een andere foto, resp. andere enveloppen dan in het oorspronkelijke artikel, maar wel hetzelfde thema. Nieuw zijn het tweede kaartje, het tweede deel van afbeelding 32 en afbeelding 55. De oorspronkelijke artikelen gaven een onjuiste voorstelling van zaken omtrent de annexatie van Pytalovo door de provincie Pskov. Dat heb ik rechtgetrokken. Dat is meteen de belangrijkste verandering.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16