(Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, november en december 1990)
◄ Vorige pagina  Dit artikel is verdeeld over zestien webpagina’s.  Volgende pagina ►Disclaimer

De Eerste Wereldoorlog
Op 1 augustus 1914 raakte Rusland betrokken in de Eerste Wereldoorlog. In Letland was vrij veel enthousiasme voor de oorlog, misschien vooral omdat de vijand Duits was. In 1915 werd een Lets Legioen (afbeelding 19) gevormd, dat met succes Dünaburg (Daugavpils) verdedigde. Voor Rusland was het inderdaad een kwestie van verdedigen. Al in 1915 werden Russisch Polen, Litouwen en Zuid-Letland door de Duitsers veroverd. Bij de rivier Daugava, ten zuiden van Riga, ontstond een soort bestandslijn.


■ Afbeelding 19. Geen postzegel, maar een steunzegel, in 1915 uitgegeven in Zwitserland om fondsen te werven voor het Letse Legioen. Er waren in die tijd al vrij veel Letse emigranten, die toch nog wel een band met het vaderland voelden

In februari 1917 maakte een volksopstand een einde aan de regering van de tsaar. De zwakke ‘voorlopige regering’ van Kerensky, die nu de zaken waarnam, was niet in staat het machtsvacuüm op te vullen. Nu de Russen meer energie staken in onderlinge ruzies dan in de oorlog, zag Duitsland zijn kans schoon. In september 1917 2 trokken de Duitse troepen de Daugava over en bezetten Riga. Terzelfder tijd veroverde de Duitse marine de Estische eilanden. In februari 1918 volgde een nieuw offensief, waardoor ook de rest van Letland en Estland in Duitse handen kwam.
Na de capitulatie van 11 november 1918 begonnen de Duitsers zich terug te trekken uit het Baltisch gebied. Met enige spijt, want Duitsland had de Baltische landen graag willen annexeren.

Tijdens de bezetting werden Duitse zegels en briefkaarten met opdruk Postgebiet Ob. Ost gebruikt (afbeelding 20). Die opdruk stond voor ‘Postgebiet des Oberbefehlshabers Ost’. Deze zegels waren ook geldig in Litouwen en een deel van Wit-Rusland (en later in Estland). Het Postgebiet kende een beperkt aantal postkantoren met Duitstalige stempels (30 in de tijd dat heel Letland in Duitse handen was) en enige hulpkantoren zonder eigen stempels. De post werd niet bezorgd, maar moest op het dichtstbijzijnde kantoor worden opgehaald. In vele grotere plaatsen, zoals Libau, was wel een lokale besteldienst actief, die tegen een geringe vergoeding brieven aan huis bezorgde.


■ Afbeelding 20. Aangetekende brief van Mitau naar Libau, 2 november 1917, gefrankeerd met zegels van het Postgebiet Ob. Ost. De M in een cirkel is afkomstig van de censuur in Mitau

Noot
  1. September volgens de westerse tijdrekening. In Rusland gebruikte men nog de Juliaanse kalender, die achterliep ten opzichte van de Gregoriaanse kalender, die in West-Europa werd (en wordt) gebruikt. In 1917 was het verschil dertien dagen. Vandaar dat de Oktoberrevolutie altijd in november wordt herdacht! De Februarirevolutie, die eraan voorafging, voltrok zich trouwens volgens onze tijdrekening in maart. In februari 1918 schakelde Rusland over op de Gregoriaanse kalender. In het Balticum hadden de Duitsers die al ingevoerd.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16