(Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, juli/augustus en september 1990)
◄ Vorige pagina  Dit artikel is verdeeld over twintig webpagina’s.  Volgende pagina ►Disclaimer

Oorsprong
Het Litouwse volk is een van de meest honkvaste volkeren van Europa. Er zijn aanwijzingen dat de stam waaruit de Litouwers voortkomen, al rond 2000 voor Christus vanuit Azië met schepen over de Zwarte Zee en de rivier Dnjepr naar het gebied is getrokken waar het nu nog steeds woont. Waarschijnlijk spraken de Litouwers toen al praktisch dezelfde taal als thans, het Litouws, dat van alle levende talen het dichtst bij het Sanskriet staat en verder alleen verwant is met de taal die in Letland wordt gesproken. Het Lets heeft zich echter verder ontwikkeld dan het Litouws; een Lets woord is meestal een lettergreep korter dan het corresponderende Litouwse woord. Het Letse woord pils (burcht) is in het Litouws bijvoorbeeld pilis.

Tot in de dertiende eeuw had Litouwen geen centrale regering en geen staatshoofd. De cel van de Litouwse samenleving was de familie; de leiding van de familie berustte bij de ouderen. Een dorp werd bestuurd door de Raad van Ouden, die uit zijn midden een leider koos, kunigas genaamd.

Dit simpele samenlevingsmodel voldeed niet meer toen de buurvolkeren zich met Litouwen gingen bemoeien. In de tiende eeuw na Christus had Litouwen te lijden van plunderingen door de Noormannen, maar een ernstiger bedreiging ging uit van Polen en Rusland, die uit waren op verovering. Om zich te verdedigen sloten groepjes Litouwse dorpen zich aaneen en kozen een aanvoerder, een hertog.


Bij het kaartje:
  • De buitenste lijn is de Litouwse grens van 1773.
  • Paars: in 1920 afgestaan aan de Sovjet-Unie, maar bezet door Polen; hoort nu bij Wit-Rusland.
  • Grijs: in 1920 door Polen bezet; hoort nu deels bij Polen, deels bij Wit-Rusland.
  • Groen: in 1920 door Polen bezet, maar in 1939 aan Litouwen teruggegeven.
  • Donkergroen: in 1920 door Polen bezet, maar in 1940 aan Litouwen teruggegeven.
  • Geel: het Memelgebied.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20