(Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, juli/augustus en september 1990)
◄ Vorige pagina  Dit artikel is verdeeld over twintig webpagina’s.  Volgende pagina ►Disclaimer

Na de onafhankelijkheidsverklaring
De liberalisering ingezet onder Gorbatsjov, blijkt nogal wat gevolgen te hebben die hij waarschijnlijk niet voorzien en nog minder gewenst heeft. Een van die gevolgen is een opleving van het nationalisme in Estland, Letland en Litouwen. Litouwen blijkt daarbij bereid zijn nek het verst uit te steken. Op 11 maart van dit jaar verklaarde het land zich onafhankelijk.
Postaal heeft dat interessante gevolgen. Uit de tweetalige stempels worden de cyrillische letters verwijderd. De meeste post wordt voorzien van propagandastempeltjes met de teksten Post van de Litouwse republiek en Onafhankelijkheidsverklaring van Litouwen, 11 maart 1990 (afbeelding 68). De eerste eigen postwaardestukken zijn al gesignaleerd. Zie voor een stukje particulier initiatief afbeelding 69 en voor de officiële het kader.


■ Afbeelding 68. Brief van Kaunas naar Arnhem, 30 april 1990, voorzien van propagandastempeltjes ‘Onafhankelijkheidsverklaring van Litouwen, 11-3-1990’ en ‘Post van de Litouwse republiek’. Envelop met het Gediminasplein in Vilnius met de kathedraal en op de achtergrond de Gediminasburcht. Over de Russische tekst is heengedrukt: ‘Hoofdstad van de Litouwse republiek’ en ‘Herstel van de onafhankelijkheid, 11 maart 1990’. Uit het stempel zijn de cyrillische letters verwijderd


■ Afbeelding 69. Propaganda-envelop met als ingedrukt zegel een afbeelding van een van de postzegels uit de tijd van de onafhankelijkheid. Bovendien zijn de Litouwse Vrijheidsklok en de datum ‘16 februari 1990’ in het ontwerp opgenomen. Op 16 februari 1918 werd de Litouwse onafhankelijkheid uitgeroepen. We zien het stempeltje ‘Post van de Litouwse republiek’ en een speciaal stempel van Kaunas met uitsluitend Litouwse tekst. De envelop werd op 15 mei 1990 per luchtpost verzonden naar Arnhem. De ingedrukte zegel heeft geen frankeerwaarde; de ernaast geplakte postzegel van 50 kopeken vertegenwoordigt het normale internationale luchtposttarief

Aan voorspellingen hoe het verder zal gaan met Litouwen zal ik mij hier niet wagen. Maar dat Litouwen nog wel enige tijd voorpaginanieuws zal blijven leveren én dat de gebeurtenissen ook filatelistische gevolgen zullen hebben, dát zijn voorspellingen die ik veilig kan doen.

Sijtze Reurich, Arnhem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20