(Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, juli/augustus en september 1990)
◄ Vorige pagina  Dit artikel is verdeeld over twintig webpagina’s.  Volgende pagina ►Disclaimer


■ Afbeelding 66. Zegel ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van de Litouwse componist en schilder Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911), 20 augustus 1975

Filatelistische aspecten
In de filatelistische wereld is er weinig belangstelling voor Sovjet-Litouwen. Toch biedt ook deze periode aanknopingspunten voor een aardige collectie, die bovendien niet veel hoeft te kosten.
Allereerst is het mogelijk Sovjetpostzegels te verzamelen met Litouwse motieven (afbeelding 66). Een tweede mogelijkheid is het verzamelen van de talloze enveloppen met ingedrukt zegel en afbeeldingen van een persoon, bouwwerk of evenement in een van de Sovjetrepublieken. De meeste correspondentie in de Sovjet-Unie wordt in zo'n envelop verzonden. Er zijn ook veel enveloppen met Litouwse motieven (afbeelding 67). Het Litouwse ministerie van PTT-zaken gaf trouwens eigen enveloppen uit, maar dan zonder ingedrukt zegel (we hebben er twee gezien in de afbeeldingen 1b en 34).■ Afbeelding 67. Envelop met ingedrukt zegel en afbeelding van het hoofdpostkantoor in Kaunas. De brief is op 14 augustus 1986 aangetekend verstuurd van Kaunas naar Rīga in Letland. Er is een tweede postzegel bijgeplakt voor het aantekenrecht. Het speciale stempel herdenkt de instelling van het postale knooppunt Kaunas in de 16e eeuw

Een vrijwel braakliggend terrein wordt gevormd door de stempels van de Litouwse Sovjetrepubliek. Ze bevatten meestal de plaatsnaam in het Litouws en een transcriptie daarvan in cyrillische letters. Een aantrekkelijk aspect is dat de meeste post in de plaats van verzending zelf gestempeld wordt, dus niet wordt verzameld in distributiecentra, zoals in Nederland. Bovendien is de Sovjet-Unie een van de weinige landen die nog aankomststempels plaatsen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20